Laulu- ja mängustuudiod

3-4aastaste ja 5-7aastaste LAULU- JA MÄNGUSTUUDIO

Õpe toimud 1 kord nädalas, 45 min. Kokkuleppel vanematega kuni 2 korda nädalas, a´45 min.

Õppetasu 25 eurot kuus.

 Laulu-ja mängustuudiosse võetakse kõiki lapsi, sõltumata nende võimekusest või musikaalsusest-kui laps seda ise soovib ja lapsevanem seda võimaldab. Laulu-ja mängustuudio on loodud 3-4 aastastele ja 5-7 aastastele lastele musikaalsuse ja muusikalise liikumise arendamiseks.

Eesmärgiks on:

  • Läbi erineva muusika, laulude, liikumis-ja laulumängude õpetada lapsi armastama laulmist ja muusikat üldse.

  • Õpetada lapsi kuulama ja eristama erineva rütmi ja iseloomuga muusikat ja laule.

  • Äratada lastes huvi muusika, laulmise ja pillimängu vastu.

  • Õpetada lapsi arvestama teiste lastega nii laulus, mängus kui suhtlemises.

  • Arendada laste loovust ja mälu läbi erinevate laulu-ja sõnamängude.

  • Õpetada lastele erineva iseloomuga laule, sellega seoses arendada nende viisipidamist, üldist musikaalsust, rütmitaju, koordinatsiooni, diktsiooni, eneseväljendusoskust.

Laulu-ja mängustuudio tunnid toimuvad suuresti naturaalse hääle abil, kasutatakse palju erinevaid rütmipille, õppeprotsessi käigus ka klaverit või muid saateinstrumente.

Leave a reply