Ettevõtlus

2019. aasta sügisest alustab Pärnu Loovuskeskuses ettevõtlusring, mida hakkab juhendama Maritta Talv.

Kuna üks huvitegevuse väljunditest on lastes innovaatilisuse, riskeerimise ja ettevõtluse suurendamine, siis ettevõtluse ring kombineeritult teiste ringidega aitab seda väljundit võimendada. Ettevõtluse ringis antakse ülevaade ettevõtluse baastõdedest ning viiakse läbi ka praktilisi ülesandeid. Õpilane saab soovi korral oma idee ringi abiga õpilasfirmaks välja arendada.

Õpitakse tundma , mil moel ettevõtlus toimib ja kuidas ettevõtlusmaastikul läbi lüüa.

Tutvutakse väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega.

Sihtgrupp

Lapsed 4.-9. klassini.

Õppetöö korraldus ja maht

Õppetöö toimub 1. septembrist kuni 31. maini.

Õppenädalaid 35.

Õppetöö toimub 1 kord nädalas 45 minutit.

Õppetasu: 17 eurot kuus.