Õppetasu

Alates 2016. aasta sügisest toimub Loovuskeskuse ringitasude maksmine jooksva kuu eest mitte tagantjärgi. Tasu makstakse õppeperioodi eest september-mai. Õppetasu on kohatasu, see tähendab, et ärajäänud tundide eest õppetasu ei vähendata (koolivaheajad, riigipühad jms).

Suvisel koolivaheajal õppetasu ei arvestata.

Õpilase pikemal puudumisel haiguse tõttu on võimalik taotleda õppetasust vabastamist.

Õppetasu makstakse esitatud arve alusel MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi arveldusarvele.