Monthly archives "veebruar 2018"

Skulptor Rait Pärg skulptuuri õpitoas

7. veebruaril said Loovuskeskuse kunstiringi lapsed ja kõik teised huvilised luua skulptuure skulptor Rait Pärja juhtimisel. Kollase koera aasta alguse puhul tuli väiksematel skulptoritel meisterdada koera ehtsa modelli Edmondi järgi. Suuremad said kätt proovida reljeefi tegemisel.

Loovuskeskuse poisid Pärnumaa poistelaulu konkursil

10.veebruaril Kunstide Majas toimunud Pärnu ja Pärnumaa poistelaulu konkursil saavutasid Loovuskeskuse poisid tähelepanuväärseid tulemusi:

Robin Raud võitis 8-9 aastaste hulgas 3. koha,
Mihkel Jürgens samas vanuseastmes 1. koha ja
Silver Piirmets, 14a häälemurde läbinute grupis 2. koha.
Palju-palju õnne!

Laupäeval toimus Loovuskeskuse maleturniir

Laupäeval 03. veebruaril toimus Loovuskeskuse maleturniir, millest võtsid osa Loovuskeskuse maleringi lapsed, üks maleringi vilistlane ning külalisvõistlejad Jõõpre maleklubist ja Pärnu Vanalinna Põhikoolist.

Noorema vanusegrupi 1. koha võitis Ferenc Vanalinna Põhikoolist, 2. koha saavutas Loovuskeskuse võistleja Grevo, vanema vanusegrupi esikoha saavutas Loovuskeskuse maleringi vilistlane Pärtel. Jagati ka eriauhindu, sest tublid olid kõik, kes kohale tulid.

Kõige vaprama osaleja tiitli sai kõige noorem võistleja – 1. klassi Jonas, kes tegi kaasa kogu kolmetunnise turniiri ja võistles vapralt endast palju vanemate ja kogenenumate mängijatega nagu tõeline sportlane. 🙂 Võistluse punktitabeli leiate failina fotode alt.