Monthly archives "september 2016"

Kõik on uus septembrikuus!

Kooliaeg on ootamatult kätte jõudnud ning aeg on paika panna ka Loovuskeskuse huviringide nimekiri ja tunniplaan.

Uutest õpetajatest alustab ringijuhendaja tööd Ken Tilk, kes võtab üle arvutiringi. Spordiringiga jätkab õpetaja Juri, kunstiringiga õpetaja Liia, laulu- ja muusikastuudiotega õpetaja Ester.

Uutest ringidest on välja pakkuda keraamika nii lastele kui täiskasvanutele Maarja-Magdaleena gildi keraamiku Helle Tölbi juhendamisel.

Algklassilastele ja nende vanematele hakkab õpetaja Triin läbi viima loodusmatkade huviringi ning III kooliastme õpilastele keskkonnateadlikkust.

Tunniplaani ja registreerimislehe leiate vastavalt alamlehelt.

Lisainfo ringide kohta peagi.